ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การ login เข้าระบบเพื่อเลือกชุมนุม

user : เลขประจำตัวนักเรียน

pass : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าใช้งาน